Josteini advokaat: Meie hinnangul on kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidumine kuritegu

Ene Mõtte

FOTO: Ene Mõtte / Facebook

Viimase kahe päeva jooksul on ilmunud vene ajakirjanduses mitu lugu seoses esmaspäevase "Kuuuurijaga". Kui Eestis rääkis norrakas Jostein, siis Venemaal annab intervjuusid tema eksabikaasa Anna, kelle sõnul on Eesti kohtuotsus Josteini osas vale ning mees on ikkagi pedofiil. Josteini kaitsja, vandeadvokaat Ene Mõtte, kirjutas Venemaal ilmunud lugude valguses oma arvamuse.

Lugupeetud Kuuuurija,

Saade tõi palju tagasisidet ja muuhulgas ka informatsiooni Anna ja laste võimaliku asukoha osas. Ilmnes ka asjaolu, et Anna ja ülempreester Igor Prekup on andnud intervjuu ühele Vene suurimale väljaandele „Комсомольская правда“, kus leiavad, et Jostein ja mina tema advokaadina tegeleme riikidevahelise vaenu õhutamisega ning annavad juhtumile poliitilise varjundi. Samal ajal on nad jätnud ajakirjanikule rääkimata kohtus tuvastatud asjaolud ning ka selle, et isa kohtus õigeksmõistmine ei olnud asjaolu, mis tõi kaasa laste emalt laste suhtes hooldusõiguse üleandmise nende isale.

Selgitame, et nii isa õigeksmõistmine kui ka hooldusõiguse üleandmine toimus mitmes kohtuastmes tuvastatud asjaoludel, mille tulemusel jõudsid kohtunikud veendumusele, et lastele on ohtlik hoopis ema. Tõendite kohaselt muuhulgas esitas ema isa kohta valesüüdistuse ja õpetas lapsi andma valeütlusi, et isa on neid seksuaalselt väärkohelnud selleks, et saada eelis laste hooldusõiguse küsimuses. Ema soov on olnud isa laste elust täielikult välja tõrjuda, mistõttu on lapsed pidanud elama ema tekitatud hirmus ning isa pidi viibima valesüüdistuse alusel vahi all 7,5 kuud. Samuti levitas ema laste kohta avalikkuses intiimset valeinfot. Kõige selle juures on ema käitumine olnud teadlik ja tahtlik. Ema tegevuse tõttu hakkas lastel kaduma side reaalsusega.

Mis puudutab artiklis mainitud laste videot, siis samale videole on jäänud ka see, kuidas ema neid selleks sunnib olgugi, et lapsed juhtunut eitavad.

Seega võib kinnitada, et isa õigeksmõistmine ei toimunud mitte seetõttu, et uurimisel oleks tehtud vigu ning laste hooldusõiguse üleandmine emale ei toimunud mitte sellel põhjusel, et isa õigeks mõisteti, vaid nii kriminaal- kui ka tsiviilkohtud tuvastasid emapoolse teadliku ja tahtliku tegevuse valekaebuse esitamisel ja laste valeütluste andmisele õhutamisel.  

Lisaks on kohtud tuvastanud ka selle, et laste ema on lastele niivõrd ohtlik, et lapsed tuleks temalt ära võtta kohtutäituri abi ning politsei jõudu kasutades, mis ei ole tavapärane hooldusõiguse vaidlustes.

Kuigi Anna väidab avaldatud intervjuus, et isa ning nüüd ka vanaisa on lapsi seksuaalselt väärkohelnud ning tal olid kõik asjaolud tõendatud, siis on tähelepanuväärne justnimelt see, et Anna on ise Tallinna Ringkonnakohtus 10.09.2019 toimunud kohtuistungil lõppkokkuvõtteks kinnitanud, et Jostiein on olnud lastele hea isa ning ei ole tegelikkuses laste suhtes seksuaalkuritegu toime pannud.

Tsiteerin Anna vastust kohtu küsimusele, kas Anna arvab, et isa on lapsi seksuaalselt väärkohelnud: ma arvan, et isa pole lapsi väärkohelnud ning ma olen valmis suhteid soodustama ja mingeid etteheiteid isale ei ole!

Seega on Anna ise neli kuud tagasi kohtus kinnitanud, et laste isa ei ole lastele midagi teinud!

Eeltoodust tulenevalt võib vaid väita, et praegu artiklis välja toodud asjaolud ei vasta tõele ning on vastukäivad asjas kogutud tõenditega. Mis aga puudutab artiklis toodud vanaisa väitesse, siis ka see ei vasta tõele. Jostein ei ela ega ole kunagi elanud vanaisaga koos, mistõttu ei ole vanaisa saanud teda kuidagi mõjutada ega tema lapsi väärkohelda.

Meie hinnangul on kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidumine kuritegu, mistõttu on Annal koos lastega parem ise tagasi tulla. Vastasel juhul ei ole välistatud, et nii tema kui ka lapsed võetakse Venemaal vahi alla ja lapsed võidakse paigutada Vene lastekodusse, kuniks otsustatakse väljaandmise üle.

Lugupidamisega / Sincerely

Ene Mõtte

Vandeadvokaat