Nutioskamatu vanaproua on jäänud osaliselt arstiabita, kuna ei oska pilti teha