Kohtunik läks appi «Kuuuurija» saates nähtud kodutule mehele (2)

Copy
Haapsalu Juhannes.
Haapsalu Juhannes. Foto: Pilt videost

Tartu kohtunik Andrus Miilaste läks Haapsalu linnavalitsusest mööda ning alustas esmaspäeval «Kuuuurija» saates nähtud Haapsalu kodutu Juhannese eestkostja määramiseks menetluse.

Esmaspäeval eetris olnud saates lubas Haapsalu linnapea Urmas Sukles lageda taeva all elava vana ja väeti mehe olukorraga tegeleda. Tundub aga, et linnapeast kiiremini suutis Juhannesele appi minna hoopis Tartu maakohtu kohtunik Andrus Miilaste, kes vaatas saadet ja otsustas juhtumisse ise sekkuda.

Kohtunik kontrollis esialgu, kas juba kaheksa aastat õues elanud mehe suhtes on alustatud eestkoste määramise menetlust. Kui selgus, et seda pole teinud ei Juhannese elukohajärgne kohalik omavalitsus ega ka tema lähedased, haaras ta ohjad enda kätte. Miilaste alustas eestkoste määramiseks menetluse ja kuna Juhannes elab Haapsalus, siis edastas ta täna (29.10.2021) vastava kohtumääruse menetlemiseks Pärnu maakohtule. Seega asub juhtumit menetlema Pärnu maakohtu alla kuuluv Haapsalu kohtumaja.

«Ma vaatan sügisõhtuti televiisorit ja nägin seda saadet. On õõvastav vaadata, et üks inimene peab prügihunnikus elama koos näriliste ja teiste satikatega. Seadus ütleb seda, et abivajavast isikust tuleb teatada kohalikule omavalitsusele või otse kohtule ning seda ma tegingi!» rääkis Tartu maakohtu kohtunik «Kuuuurijale», kuidas ta ei olnud saates nähtud olukorraga rahul.

Kümblemine vihmaveetünnis, mida Juhannes teeb, ei tohiks kohtunik Miilaste sõnul kindlasti olla 21. sajandil kellegi jaoks «normaalne» elutingimus. Palju reisinud mees rõhutab, et Eestis on teiste riikidega võrreldes elatustase väga kõrge, kuid siiski ei tohiks ära unustada neid, kes abi vajavad.

Juhannese aitamiseks tuli kohtunik Miilastel võtta ühendust Haapsalu linnavalitsusega, et teada saada tema täisnimi, mille alusel eeskoste määramise menetlust alustada. Haapsalu aselinnapealt Innar Mäesalult oligi ta selle saanud.

Kohturegistrist ei leidnud Miilaste mitte ühtegi dokumenti selle kohta, et keegi oleks püüdnud varem Juhannesele eeskostet määrata. «Selgitasin talle, et pean menetluse algatama, sest minu sisetunne ütleb seda. Ega nemad mind keelata ei saa, iseasi on nüüd see, kes ta eestkostjaks hakkab. Seda otsustab siiski kohus,» selgitas kohtunik.

Kohtunik Miilastega vesteldes selgus tõsiasi, et just tänu temale leidis lahenduse ka «Kuuuurijas» näidatud koopamehe lugu, mis oli eetris aasta tagasi novembris. Tuli välja, et Miilaste alustas ka tema heaks eeskoste määramise menetluse, tänu millele elab vanahärra nüüd soojas ja puhtas toas, mitte sotsiaaltöötajate toodud põhuhunnikus.

President Lennart Meri määras Andrus Miilaste kohtunikuks 1993. aastal ja 2017. aastal andis president Kersti Kaljulaid talle Valgetähe teenetemärgi. Põhiliselt tegeleb kohtunik Miilaste hooldusõigusvaidlustega ning perekonnaõigusega laiemalt.

Kui Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Katrin Lustile, et Juhannese olukorda on tal linnaisana võimatu sekkuda, siis kohtunik Miilaste on täiesti teist meelt ja saatis meile ka seaduse, mille alusel ta olukorda sekkus. Samadel alustel oleks saanud Juhannest aidata ka Haapsalu linnavalitsus eesotsas härra Suklesega.

Selgituseks: Perekonnaseaduse § 202 alusel kohaldatakse täisealise eestkostele lapse eestkostet reguleerivaid sätteid. Perekonnaseaduse § 173 lg 1 alusel otsustab eestkoste seadmise kohus omal algatusel või valla- või linnavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel. Sama seaduse §171 lg 2 alusel on perekonnaseisuasutus, või muu valitsusasutuse või valla- või linnavalitsuse ametnik, politseinik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, kohtunik, prokurör, notar ja kohtutäitur, kellel on andmeid eestkostet vajava isiku kohta, kohustatud sellest teatama valla-või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajava isiku hariliku viibimiskoha järgi.

Tagasi üles