Kas tõesti muutis Lääneranna vallavanem ainuisikuliselt lepingut reklaamifirmaga, et oma valimisreklaam üles riputada? (2)

Heveli Veersalu
, Kuuuurija.ee reporter
Copy
Valimisliidu Tegusad Kogukonnad reklaam Lihulas
Valimisliidu Tegusad Kogukonnad reklaam Lihulas Foto: Erakogu

Lääneranna vallale kuuluval reklaamtahvlil Lihulas on seni olnud valimisreklaam keelatud ja seda ka valimistevälisel ajal. Nüüd vaatab sealt aga vastu vallavanem Andrus Hirvela valimisliidu reklaam.

OÜ Prisma NET hallatav reklaamtahvel Lihula peatänaval on tekitanud poleemikat ka enne, kui seal rippus EKRE ridades kandideeriva Meelis Malga plakat, mis vallavalitsusele ei meeldinud.

Malk on nimelt pidanud paljusid ameteid. Kaks aastat tagasi lasi ta korstnapühkijana just sellelesamale reklaampinnale panna üles oma uusaastatervituse. Vald käskis selle aga kohe maha võtta, sest see rikkuvat vallaseadust, kuna kaks lumehelbekest plakatil sarnanesid EKRE logol oleva rukkilillega.

Meelis Malga uusaastatervitus korstnapühkijana
Meelis Malga uusaastatervitus korstnapühkijana Foto: Erakogu

Lääneranna valla ja OÜ Prisma NET vahel sõlmiti 04.05.2017 munitsipaalmaa kasutusleping. Selle punkt 1.5 sätestas, et poolte kokkuleppe järgi ei eksponeerita sellel reklaampinnal valimistega seotud isikureklaame ega muid erakondade või valimisliitudega seotud poliitilisi reklaame.

Meelis Malga uusaastatervitus Karuse kirikuõpetajana.
Meelis Malga uusaastatervitus Karuse kirikuõpetajana. Foto: Erakogu

EKRE valimisnimekirjas kandideeriv Meelis Malk avastas juhuslikult Lääneranna vallavanema Andrus Hirvela (SDE) valimisliidu Tegusad Kogukonnad, kus kandideerib ka vallavolikogu esimees Rait Maruste (Reformierakond). Ta ei suutnud reklaami nähes esialgu oma silmi uskuda.

Tekkis suur küsimus, miks vallavanema valimisliidu reklaam on lubatud, aga tema tagasihoidlik lumehelbekene mitte. Ei läinudki palju mööda, kui selgus, et leping reklaamifirmaga kehtis samal kujul augustini ja seda muudeti nii, et kedagi teist ei teavitatud.

«Kuuuurija» uuris vallavanem Andrus Hirvelalt meilitsi, miks tehti lepingus muudatus just valimiste ajal ning miks ei teavitatud sellest kogukonda, et kõigil oleks võrdsed võimalused. Kahjuks ei saanud me sel hetkel vallavanemalt vastust ja tema telefoninumber oli suunatud ümber sekretärile.

Küll aga andis vallasekretär «Kuuuurijale» lühikese, ent olulise vastuse. «Vallavalitsuse istungilt reklaamfirma lepingu muutmine läbi käinud ei ole. Vallavanem üksi muutis ja allkirjastas lepingu.»

Võtsime ühendust ka OÜga Prisma NET, kes keeldus samuti ametlikku vastust andmast. Siiski vastati telefoni teel, et nad on teinud paljudele valdadele ettepaneku muuta lepinguid, kui need pole kooskõlas teiste seadustega. Samas ei vastatud küsimusele, kes tegi ettepaneku muuta Lääneranna vallaga sõlmitud lepingut.

Kohaliku omavalitsuse töö peaks siiski käima kehtiva korra alusel, mis on igas vallas erinev. Ka Lääneranna vallal on oma vallavara valitsemise kord, mille paragrahvi 11 lõike 8 kohaselt otsustab vallavara kasutusse andmise lepingute muutmise, sh pikendamise, see organ, kelle pädevusse kuulub selle vara kasutusse andmine.

Lääneranna vallavalitsuse põhimääruse paragrahv 14 reguleerib vallavanema pädevust ja ülesandeid. Selle paragrahvi lõike 4 punkt 7 sätestab, et vallavanem korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemist kooskõlas Lääneranna vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega.

Kuna vallavalitsuses pole Prisma Netiga sõlmitud lepingu muutmist arutatud, ei olnud vallavanemal selle muutmiseks mingisugust õigust. Seega, kui vallavanem muutis lepingut omavoliliselt, on ta rikkunud seadust.

Lisaks sellise käitumise ebaeetilisusele peavad teiste erakondade ja valimisliitude nimekirjas olijad seda vallavanema parajaks sulitembuks. «Niimoodi enne kohalikke valimisi muuta kokkulepet reklaamifirmaga on ebavõrdne kohtlemine teiste kandidaatide suhtes. Kui seda oleks tehtud mõistlikku ajavaru ja situatsiooni arvestades ning andes eelnevalt selge sõnumi või võimaluse kõigile kandideerivatele erakondadele ning valimisliitudele, siis, hetkel aga tundub, et on lihtsalt oma võimu ära kasutades seda tehtud ühe valimisliidu valimiskampaania huvides. Ja sellist käitumist ei ole võimalik tolereerida. Seda saab käsitleda kui võimu kuritarvitamist omale parema tulemuse saavutamise eesmärgil. On iseenesest tore ja mõistlik, et erinevad poliitilised jõud on leidnud omale väljundi oma sõnumi edastamiseks kui Lihula peatänavat silmas pidada,» rääkis Malk.

Malk on samuti praegu EKRE nimekirjaga Lääneranna volikogu võimuliidus. Tal on väga hea meel, et valimiskampaania on alanud ja toimub eluterve debatt ja arutelu, kuidas valla elu ja kodanike heaolu parandada.

Siiski usub ta, et sellega peaks kaasnema nii väärikus kui austus konkurentide vastu. Tema meelest ei tohiks niimoodi kasutada ära võimalust tagada endale stardijoonel parem positsioon.

Neljapäeva pärastlõunal saime siiski ka vallavanem Andrus Hirvelalt vastuse:

«Meie poole pöördus juuli alguses reklaamfirma Prisma NET sooviga muuta seda punkti lepingus, mis keelab poliitilise välireklaami reklaamtulbal. Lepingust sooviti välja jätta punkt 1.5, mis keelas tulbal valimistega seotud isikureklaamid, samuti erakondi või valimisliite reklaamivad plakatid. Selle soovi aluseks omakorda oli KOV volikogude valimise seaduse § 6, mis tunnistas alates 12.01.2020 kehtetuks poliitilise välireklaami keelu. Seega, see korrektiiv tuli otse seadusest, mida KOV-d, sh Lääneranna vald, täitma peavad. Tuleb eeldada, et poliitikateadlikud inimesed on sellest juba ammusest muudatusest teadlikud. Muudatus tähendab muu hulgas ka seda, et oma poliitreklaami võivad isikud ja poliitühendused täna üles panna igale poole, kuhu nad soovivad ja kus valdajaga kokkuleppele saadakse ning mida tänaseks päevaks on ka tehtud. Kuna antud teemat on käsitlenud ka õiguskantsler, siis polnud meil ühtegi mõistlikku ettekäänet keeldumiseks ja kindlasti ei maksaks ka ületähtsustada just seda väikest pinda reklaamimiseks, kui vaadata seda, kui leidlikult ja kui suured pinnad täna reklaami täis on.»

Tagasi üles