Lombi küla elanik: Tartu vald jättis lubadused täitmata, mistõttu kulutasid elanikud tuhandeid eurosid asjatult

Auklik tee. Pilt illustreeriv!

FOTO: Erakogu

Lombi küla elanikud maksid enda sõnul tuhandeid eurosid, et saada vallaga koostöös külateele tolmuvaba kõvakate. «Kuuuurijale» kirjutanud elaniku sõnul pole vald kokkuleppest kinni pidanud, kuid Tartu vald selle väitega ei nõustu.

Lombi küla asub Tartust vaid kümne kilomeetri kaugusel ja on justkui täiuslik paik kodu loomiseks lastega peredele. Asi pole aga nii idülliline, kui esialgu paista võib.

Elanike sõnul on külatee nii auklik, porine ja suvel tohutult tolmune, et lapsevankriga pole tee kas läbitav või siis lükatakse käru suure tolmupilve sees. Probleemile olevat kohalike sõnul tulnud lahendus 2019. aastal, kui Lombi elanikud said vallaga kokkuleppele.

«Tegime vallaga kokkuleppe, et kui paneme külaelanikega ise õla ja teeme külatee kõrval asuvad kraavid korda, siis vald paneb meie vanale ja katkisele kruusateele maha kõvakatte pikkusega 870 meetrit. Lisaks oli see lisatud ka 2020. aasta teede arengukavasse,» rääkis meile külaelanik Margus (nimi muudetud, toim. teada). Tema sõnul jäid valla tehtavad tööd poolikuks ning raha suunati mujale.

Margus kirjutas «Kuuuurijale», sest on mures külas elavate laste pärast, keda olevat seal ligikaudu 30. «Meie oma naiivsuses kulutasime mitmeid tuhandeid eurosid, et oma lubadust täita – tellisime ekskavaatorid, ostsime kütuse ja palkasime juhi,» rääkis mees, et tegid seda kõike lastele ohutu liiklemisvõimaluse tagamiseks.

Teehöövel käivat külateed hooldamas vaid kaks korda aastas, kuid meile teadaolevalt on see nii kõikides valdades üle Eesti. Lisaks kirjutanud Marguse sõnul elanikud vallale korduvalt kirju, millele polevat aga keegi vastanud.

Üks kiri vallale olevat olnud järgmine:

«Lombi teel järjest kerkima hakkavad uued elamud ja äripinnad koormavad enamuse ajast halvas seisukorras kruusateed veel rohkem. Meil ei pääse noored emad lastevankritega mööda mudast ja tolmust kruusateed liikuma. Meil ei ole maantee ääres kergliiklusteed, ei ole korraldatud laste transport kooli ja tagasi. Kuigi kool on isegi lähemal kui kolm kilomeetrit, siis ohutu koolitee puudub. Meil peab olema üks lapsevanem alati kodune ja täiskohaga autojuht, kuna lapsed ei pääse ise ohutult kooli ja koju tagasi. Tänu sellele perekonna sissetulekud halvenevad ja varsti on vaja vallalt toetusi küsida. Kui poleks vähemasti mudane, tolmune ja autot lõhkuv külatee, siis oleks noortel peredel natukenegi siin külas elamisväärsem elu.»

Veel lisas Margus, et Tartu valla kommunaalosakond ostab samal ajal kallist tehnikat, millest neile mingit kasu ei ole. «Vallavanem saab riigi käest muudes küsimustes noomida, et kui oma tööd tegema ei hakka, siis hoiatustrahvid on ligikaudu 10 000 eurot. Kus see raha siis tuleb, kui mitte meie laste heaolu arvelt – valla kassast,» oli mees üsnagi tuline.

Tundub, et vallavanem Jarno Lauri ajab Marguse jutt pisut muigama ning tema sõnul on külaelanik põiminud loosse mitu teemat segamini. Marguse väited olevat pigem pooltõed või isegi valed.

«Tõele vastab see, et vald on saanud anonüümse pöördumise niinimetatud «Lombi tee elanikelt». Olen sellele isiklikult vastanud 25. märtsil e-kirjas selgitusega, et Tartu vallavalitsus ja mina hea meelega vastame kõigile kirjadele, mis ei ole anonüümsed, see tähendab, millel on olemas pöörduja nimi ja kontakt. Jään selle juurde ka täna,» on Laur üsnagi terav.

Lauri sõnul on vald ligikaudu 201 elanikuga Lombi küla territooriumi taristut jõudumööda arendanud. Nii olevat saanud viimastel aastatel mustkatte 800 meetri ulatuses Allika tee ja 500 meetri ulatuses Kalja-Lombi tee. Viimane tee ongi see, millest Margus tuliselt räägib.

Teede parandamisel on lähtutud valla sõnul elanike kasusaajate arvust ja nende üldine põhimõte on see, et eelistatakse teelõike, kus kasusaajate arv on võimalikult suur. «Paraku jäävad Lombi küla ülejäänud teed lähiajal valdavalt kruusakattega ja nende viimine tolmuvabaks sõltub elanike juurdekasvust ning eelarveliste vahendite olemasolust teehoiukava elluviimiseks. Eelmainitud teed on tõepoolest olnud teehoiukavas, kuid mitte tervikuna,» selgitas Laur.

«Saan aru, et murekiri pärineb Kalja-Lombi teelt, kuivõrd seal tõepoolest oli kokkulepe, et teega piirnevate kinnistute omanikud korrastavad kraavid ja vald rajab mustkatte. Nii tõepoolest ka on tehtud ja umbes 500 meetrit tolmuvaba katendit rajatud. Pinnatud lõik lõpeb Kalja-Kibali maaüksusel oleva saekaatri juures, sest viimane kasutab teed materjalide laadimiseks ja sellistes oludes ei ole otstarbekas pinnatud teekatet rajada, kuna see hävib. Mina ei tea, millisele kokkuleppele viitab Margus 870 meetri puhul, sest saekaatrist edasi ei ole toimunud kraavide korrastamist,» selgitab vallavanem, kelle arvates on külaelanikel mingi segadus tekkinud.

Samuti kinnitab vallavanem, et Tartu vald on andnud ja annab ka edaspidi endast kõik, et laste heaolu parandada.

«Ma ei tea, millisele vallavanemale viidatakse, kes saab muudes küsimustes riigi käest noomida «hoiatustrahviga ~10 000 eurot» ja sinna kuuluvat summat laste heaolu arvelt. Olen tõesti saanud hoiatusmenetluses kiiruse ületamise eest trahvi 33 eurot. Mul on kiirustamise pärast piinlik. Trahvi olen maksnud omast taskust nagu kõik teisedki inimesed. Tartu Valla Kommunaal on muidugi soetanud teehooldustehnikat, kuid seda selleks, et teid hooldada,» ei jätnud Laur kriitikale vastamata.