Kas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on tegelikult pankade mainepesuprojekt?

Swedbank

FOTO: Remo Tõnismäe / POSTIMEES/SCANPIX

Swedbank teatas nädala alguses, et peatab oma liikmelisuse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ-st. Põhjenduseks toodi käimasolevad kriminaaluurimised rahapesusüüdistuste osas.

On kummaline kokkusattumus, et liikmelisuse peatamine toimus ajal kui olin tegemas saadet Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ tegemistest. Täpsemalt sellest, kuidas ikkagi on saanud Swedbank vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise ajal mil panga poolt pandi toime erinevaid rikkumisi kui mitte öelda kuritegusid.

Soovisin teada ka seda, kuidas hindab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ettevõtteid ja mis metoodikaga määratakse nende reitinguid. Nimelt jagab antud MTÜ ettevõtted tasu eest kolme rühma: vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis, hõbemärgis ja pronksmärgis.

Ettevõtted maksavad sellele MTÜ-le muide reitingute eest vastavalt käibele aastas 400-2000 eurot. Kuigi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum väitis mulle, et reiting on liikmetele tasuta, sisaldub antud hinnang siiski kuni 2000 euroses liikmemaksus.

Kuna antud MTÜ ei soovinud mulle avaldada metoodikat, mismoodi nad oma reitinguid ettevõtetele ikkagi annavad, võib minu hinnangul tegu olla ärikorruptsiooni ühe eriliigiga, milleks on reitingute ostmine.

Eriti huvitav on see, et Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kodulehel on link korruptsioonitestiga, kus eraldi taunitakse reitingute ostmist.

Kui ma küsisin nende finantseerimisallikate kohta, soovitas MTÜ juhataja Kristiina Esop tutvuda mul nende majandusaastaaruannetega. Sisulisi kommentaare aruannete tulude ja kulude kohta Esop aga anda ei soovinud.

Aga just nendest aruannetest selguski, et tegu on ju suures osas avalikest vahenditest rahastatatava mittetulundusühinguga ja nii ei jäänud mul muud üle kui pöörduda otse rahaallikate poole. 

Ministeeriumid ja organisatsioonid olid lahkesti nõus teatama palju on vastutustundlik MTÜ neilt raha saanud.

Näiteks Sotsiaalministeerium oli seda MTÜ-d toetanud 170 000 euroga ja selle toetuse eesmärgiks oli “Tõsta Eesti ettevõtete teadlikkust töö-, pere-ja eraelu  (TPE) soodustamise võimalustest ja kasuteguritest nii töötajate kui ettevõtete jaoks” Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pidas aga vajalikuks seda MTÜ-d toetada 40 000 euroga ja nemad pidasid oluliseks sedasama vastutustundlikku ettevõtluse indeksit, mis määras Swedbankile selle MTÜ poolt antud kuldmärgise.

Tähelepanuväärne on ka see, et olen aastaid küsinud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi hinnangut Swedbanki käitumisele seoses “Rumeenia” klientide kinnisvarainvesteeringutega, kuid siis ei ole selle MTÜ ärieetika spetsialistid soovinud seda teemat millegipärast kommenteerida.

Aastaid tagasi viitasid nad pooleliolevale kohtuvaidlusele ja nüüd kui palusin juba kohtuotsust kommenteerida keelduti taas. Keelduti kommenteerimast ka siis kui palusin just eetilist hinnangut Swedbanki väidetele investeeringu algdokumentide puudumise ja aegumise kohta.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse kuulub 72 liiget, nende seas eesti tuntumaid ja suuremad pangad.

MTÜ kodulehelt-

Vastutustundliku ettevõtluse oluline märksõna on läbipaistvus ja ausus.  Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutu. 

Seega seadusesttulenevate nõuete täitmine ei tähenda automaatsletvastutustundlikkust.

Alates 2007. aastast korraldab Foorum iga-aastaselt Eesti kõige põhjalikumat   ettevõtete vastutustundlikkuse alast  hindamist – Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit, premeerides edukamaid kuld-, hõbe-ja pronkstasememärgistega.  Foorumi koostööpartnerid on erinevadministeeriumid, kolmas- ja erasektor.